Taxe si cotizatii

Taxe si cotizatii

Taxa de inscriere in colegiu si cotizatia anuala sunt :

  • Taxa de inscriere in colegiu – 70 lei.
  • Cotizatia anuala – 240 lei sau fractie lunara corespunzatoare perioadei din an.

Taxele se pot achita astfel:  

În contul Colegiului Consilierilor Juridici din Transporturi C.I.F. 16487566, IBAN: RO60BTRLRONCRT0P74428201 deschis la deschis la Banca Transilvania, Sucursala Palat CFR. Sector 1 , Bucureşti, beneficiar Colegiul Consilierilor Juridici din Transporturi.

Termenul de achitare a cotizatiei consilierilor juridici este pâna la 31 decembrie al anului în curs.


Conform art. 31 lit.c din Statutul Profesiei de Consilier Juridic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684/29.07.2004, sunt in situatie de suspendare persoanele care in termen de 90 zile de la scadenta nu si-au respectat obligatiile profesionale.